Barcode

Passwort

Přihlášení:


Noch kein Zugang für das Login? Trage Dich hier kostenlos ein und spiele aktiv mit.

Klikni zde pro přihlášení

Důležité upozornění! Když zmáčknete knoflík přehrání videa a pak půjdete myší do pravého dolního rohu videa, objeví se různé symboly. Po kliknutí na ozubené kolo je možné zlepšit kvalitu videa. Doporučujeme použít 720p nebo 1080p při pomalejším internetovém připojení, nebo u starších počítačů 480p. Přepnutí na celou obrazovku, jakož i regulace zvuku se nacházejí na stejné liště.

Impressum © 2024 Luftbild-Service Gebrüder Büschel